PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 8. līdz 14. novembrim

kalendars
Publicitātes foto.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2021.gada 11.oktobra, līdz 2022.gada 11.janvārim tiek ieviesti stingri drošības pasākumi visā Latvijas teritorijā, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu. Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Līdz 2021. gada 15. novembrim atbilstoši valdības lēmumiem vairākas Kuldīgas novada pašvaldības iestādes apmeklētājiem ir slēgtas vai apmeklējamas pēc iepriekšēja pieraksta.

Pirmdien, 8. novembrī

16.00 Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

Otrdien, 9. novembrī

10.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē. Norises vieta – videokonferences režīmā.

13.00 Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju komisijas sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

Trešdien, 10. novembrī

13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē. Norises vieta – videokonferences režīmā.

Ceturtdien, 11. novembrī

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa Lāčplēša dienā noliks ziedus piemiņas vietā brīvības cīnītājiem Annas kapos.

14.00 Kuldīgas novada domes attīstības komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

15.00 Kuldīgas novada domes sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.

08.00-17.00 senioru vakcinācija pret Covid-19 ar iepriekšēju pierakstu. Pieteikties sava pagasta pārvaldē vai zvanot pa tālruni 27808897. Līdzi jāņem pase vai personas apliecība. Norises vieta – Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā.

Piektdien, 12. novembrī

10.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa tiksies ar Ukrainas pilsētas Čuhuivas mēru. Norises vieta – videokonferences režīmā.

12.00 – 17.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – domes lielā un mazā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Sestdien, 13. novembrī

Izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 bez iepriekšēja pieraksta. Līdzi jāņem pase vai personas apliecība. Norises vieta – Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES