PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 14. līdz 20. jūnijam

kalendars
Publicitātes foto.

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas un Alsungas novada pašvaldību ir uzsākusi jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2046. gadam un Attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādi. Šajos dokumentos tiks noteikti jaunveidojamā novada stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības prioritātes, plānotās darbības un veicamie uzdevumi, kā arī investīciju projekti turpmākajiem trim gadiem. Ikviens Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotājs, kā arī citi interesenti ir aicināti piedalīties dokumentu izstrādē, piedaloties tematisko darba grupu diskusijās, aizpildot aptaujas anketu un sniedzot priekšlikumus. Tematisko darba grupu diskusijas norisināsies Zoom tiešsaistes platformā.Pieteikšanās: https://ej.uz/tematiskas_darba_grupas

No 14. līdz 20. jūnijam  Kuldīgas vakcinācijas centrā (Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13) tiks organizēts vakcinācijas process. Vietnē “manavakcina.lv” jebkurš Latvijas iedzīvotājs var izvēlēties sev tuvāko un ērtāko vakcinācijas pret Covid-19 vietu un pieraksta laiku. 

Pirmdien, 14. jūnijā

  • 9.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks V. Gotfridsons un Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores vietniece A. Buka piedalās 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemiņas pasākumā.

Otrdien, 15. jūnijā

  • 15.30 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa piedalās Eiropas Reģionu komitejas sanāksmē. Norises vieta – videokonferences režīms.

Trešdien, 16. jūnijā

  • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības svinīgs pasākums sudraba karotīšu pasniegšanai Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem mazulīšiem. Norises vieta – Kuldīgas pils parks.

Ceturtdien, 17. jūnijā

  • 14.00 Kuldīgas novada Domes sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.

Piektdien, 18. jūnijā

  • 10.00 Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2046. gadam un Attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrādes tematiskā darba grupa SOCIĀLEKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN EKONOMIKA. Norises vieta – videokonferences režīms. Pieteikties iespējams šeit: https://ej.uz/tematiskas_darba_grupas
  • 15.00 līdz  17.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā un mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

Sestdien, 19. jūnijā

  • 13.00 līdz 17.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā un mazā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES