PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS No 25. līdz 31. janvārim

kalendars
Publicitātes foto.

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem,  līdz 7. februārim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai.

Visos darba kolektīvos, tostarp kultūras jomā, darbavietās telpās, tajās atrodoties vairāk par 1 cilvēku, visiem jānēsā sejas maska (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot).

Saistībā ar remontdarbiem Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas telpās nodaļas speciālisti turpmāk pieņems apmeklētājus tai pašā ēkā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, 2. stāva mazajā zālē.

Pirmdien, 25. janvārī

 • 10.30 līdz plkst. 12.30 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā zāle. (Baznīcas iela 1, Kuldīga).
 • 15.00 Kapitālsabiedrību vadītāju un domes vadības tikšanās. Norises vieta – videokonferences režīms.
 • 16.00 Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.

Otrdien, 26. janvārī

Kuldīgas novada pašvaldības inovāciju, tūrisma, sabiedrības integrācijas projektu galvenais eksperts Artis Gustovskis piedalās EK rīkotajā Eiropas Digitālo Inovāciju centru pirmajā konferencē “Towards cross-border Digital Innovation Hubs”. Norises vieta – videokonferences režīms.

 • 9.00 Kuldīgas novada pašvaldības Pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās. Norises vieta – videokonferences režīms.
 • 14.00 Mārketinga un komunikācijas darba grupas sanāksme par Kuldīgas pieteikumu Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027. statusam. Norises vieta – Videokonferences režīms.
 • 16.00 Sporta komisijas sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.

Trešdien, 27. janvārī

Kuldīgas novada pašvaldības inovāciju, tūrisma, sabiedrības integrācijas projektu galvenais eksperts Artis Gustovskis piedalās EK rīkotajā Eiropas Digitālo Inovāciju centru pirmajā konferencē “Towards cross-border Digital Innovation Hubs”. Norises vieta – videokonferences režīms.

 • 09.00 Kuldīgas novada Domes Bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.
 • 12.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē. Norises vieta –videokonferences režīms.

Ceturtdien, 28. janvārī

 • 09.00 Darba grupas sanāksme par Kuldīgas pieteikumu Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027. statusam. Norises vieta – Videokonferences režīms.
 • 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības speciālisti piedalās tiešsaistes seminārā “Nākotnes radošās pilsētas”, kur Latvijas un Portugāles kultūras galvaspilsētas 2027 titula kandidātpilsētas aicinātas iepazīstināt ar savas pilsētas kultūras profilu un sadarbības prioritātēm. Norises vieta – Videokonferences režīms.
 • 13.00 Kuldīgas novada domes deputāti piedalās Draudzīgā aicinājuma dienas pasākumā, dāvinot grāmatas Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra audzēkņiem. Norises vieta – Videokonferences režīms.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes sēde. Norises vieta – videokonferences režīms.
 • 14.30 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Eiropas Reģionu komitejas  “Renew Europe” grupas sanāksmē. Norises vieta – videokonferences režīms.

Piektdien, 29. janvārī

 • 10.30 Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) komisijas sanāksme. Norises vieta – Videokonferences režīms.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES