PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 24. februāra līdz 1. martam

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 24. februārī

 • 10.30 “Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 13.00 pašvaldības nekustamā īpašuma “Saknes 3”, Ēdoles pag., Kuldīgas nov. nomas tiesību izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 13.30 pašvaldības nekustamā īpašuma “No Jaunupītes”, Gudenieku pag., Kuldīgas nov. nomas tiesību izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Eiropas Savienības Reģionu komitejas Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisijas sēdē Briselē, Beļģijā.
 • Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa kopā ar Reģionālās attīstības centra apvienības valdes priekšsēdētāju, Valkas novada Domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli  Briselē tiekas ar Eiropas Komisijas Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāta vadītāja vietnieku Normundu Popenu.

Otrdien, 25. februārī 

 • 10.30 Kuldīgā ierodas Latvijas vadošo augstskolu pārstāvji, lai īstenotu projekta OSIRIS "Zināšanu pārvaldības paneļa" ekspertu koprades sesiju. Norises vieta - Kuldīgas Attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā. 
 • 18.00 ikgadējā iedzīvotāju sapulce Padures pagastā, piedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta –pagasta pārvaldē, Padure, Kuldīgas nov.

Trešdien, 26. februārī

 • Kuldīgas novada pašvaldībā pieredzes apmaiņā viesojas Cēsu pašvaldības darbinieki.
 • 12.30 Kuldīgas novada pašvaldība viesojas Kuldīgas centra vidusskolas 8. klases skolēni, lai iepazītos ar pašvaldības darbu. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Reliģisko lietu konsultatīvās padomes sēde. Norises vieta –  Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Jauno kuldīdznieku padomes sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 27. februārī

 • 14.00 Kuldīgas novada Dome sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Ikgadējā iedzīvotāju sapulce Laidu pagastā, piedaloties Kuldīgas novada Domes vadībai. Norises vieta –“Bitīte”, Laidi, Kuldīgas nov.

Piektdien, 28. februārī

 • 14.00 Svinīgā pieņemšana par godu Kuldīgas novada pašvaldības policijas 20. gadskārtai. Norises vieta –Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS KULDĪGAS NOVADA MUZEJĀ

< SKATĪT AKTUALITĀTES