PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 13. līdz 19. janvārim

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 13. janvārī

 • 10.30 “Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 11.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija. Norises vieta –Pilsētas laukumā 3, 2. stāvs, Kuldīga.
 • 16.00 Sporta un veselības veicināšanas komisija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Otrdien, 14. janvārī

 • 9.00 Veselības veicināšanas projekta sanāksme. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes Būvvaldes zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Trešdien, 15. janvārī

 • 9.00 Bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 10.00 Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.00 Dzīvokļu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Ceturtdien, 16. janvārī

 • No 16. janvāra līdz 14. februārim Parakstu vākšana par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”. Norises vieta – Kuldīgas novada Domē, Baznīcas iela 1, Kuldīga un Pilsētas laukumā 2.
  Vairāk:
  https://www.cvk.lv/lv
 • 13.00 Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • No 14.00 līdz 15.00 Kuldīgas novada Domes apvienotā Attīstības komitejas, Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas un Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcās iela 1, Kuldīga.

Piektdien, 17. janvārī

 • 10.00 Izglītības iestāžu vadītāju seminārs.Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcās iela 1, Kuldīga.
 • No 11.00 līdz 17.00 Lokālplānojuma informatīvā diena. Norises vieta –Pilsētas laukumā 3, 2. stāvs, Kuldīga.
  • No 11.00 līdz 13.00 Tikšanās ar individuālās konsultācijās ar lokālplānojuma projekta izstrādātājiem un pašvaldības speciālistiem;
  • No 14.00 līdz 16.30 Sabiedrības pārstāvju un pašvaldības speciālistu kopīgs darbs grupās;
  • No 16.30 līdz 17.00 lokālplānojuma risinājumu izstrādes priekšlikumu apkopojums.
 • 11.00 “Audžuģimeņu un aizbildņu pateicības pasākums”. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.
 • 17.00 “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2019”. Norises vieta – Kuldīgas Jauniešu māja, Jelgavas iela 26.

Sestdien, 18. janvārī

 • No 11.00 līdz 14.00 1946. gada 1. janvāra nacionālo partizānu Āpuznieku kaujas piemiņas pasākums. Norises vieta – mežā pie Kabiles pagasta Āpuznieku mājām.
 • 17.50 Kuldīgas Katrīnas kauss. Norises vieta – Kuldīgas vieglatlētikas manēža, Dzirnavu iela 13.

Plānoto notikumu kalendārs (Papildināts 14.01.2020. 08:21)

AFIŠA - Katrīnas kauss 2020

Afiša - 1946. gada 1. janvāra nacionālo partizānu Āpuznieku kaujas piemiņas pasākums

< SKATĪT AKTUALITĀTES