PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 9. līdz 15. septembrim

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 9. septembrī

 • 10.30 “Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle. Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 13.15 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zāles, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Otrdien, 10. septembrī

 • 10.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības piemiņas dāvanu – sudraba karotīšu pasniegšanas jaundzimušajiem pasākums. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Trešdien, 11. septembrī

 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Dzīvokļu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 16.00 Dzejas dienas “Dzeja un māksla”. Uzstājas meiteņu kora “Cantus” šoferis – dzejnieks Andris Vērdiņš, muzicēs mūzikas skolas audzēkņi lielākos un mazākos ansambļos. Norises vieta – E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola, Smilšu iela 6, Kuldīga.

Ceturtdien, 12. septembrī

 • 12.00 Kuldīgas novada pašvaldības Sociālā dienesta direktores vietniece Anda Šlakorciņa piedalās Latvijas Nedzirdīgo savienības apaļā galda diskusijā “Informācijas pieejamība – nedzirdīgo vajadzības un realitāte”, lai aktualizētu informācijas pieejamību kā līdzekli nedzirdīgo līdztiesīgai līdzdalībai sabiedriski – ekonomiskos procesos pašvaldību/reģionu teritorijās un pilsoniskās sabiedrības attīstībā, tādējādi sekmējot nedzirdīgo cilvēku informētību un pilsonisko aktivitāti. Norises vieta – 1905. gada iela 35, Liepāja.
 • 12.00 Pensionēto skolotāju svinīgā pieņemšana pie Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises  vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 13.–15. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienas “Restaurācija. Kultūras mantojuma saglabāšana”.

Piektdien, 13. septembrī

 • 10.00 Eiropas kultūras mantojuma dienas “Restaurācija. Kultūras mantojuma saglabāšana” 5.–12. klašu skolēniem. Norises vieta – Kuldīgas novada muzejs, Pils iela 5, Kuldīga.
 • 11.00 līdz 17.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zāles, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 16.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa apmeklē LIAA Kuldīgas Biznesa inkubatora 3 gadu jubilejas pasākumu. Norises vieta – Skolas iela 1, Kuldīga.
 • 17.30 Spēle “Ielu labirints”. Norises vieta – Kuldīgas jauniešu māja, Jelgavas iela 26, Kuldīga.

Sestdien, 14. septembrī

 • 11.00 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zāles, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 12.00 Eiropas kultūras mantojuma dienas “Restaurācija. Kultūras mantojuma saglabāšana” ikvienam interesentam. Norises vieta – Kuldīgas novada muzejs, Pils iela 5, Kuldīga.
 • 12.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros iespēja piedalīties diskusijā un padomāt par kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu un korektu restaurāciju. Dalība – bez maksas. Norises vieta – Kuldīgas Restaurācijas centrs, Baznīcas iela 30, Kuldīga.
 • 16.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros restaurators Jānis Mertens aicina uz lekciju “Tipiskākās kļūdas un to novēršana koka būvgaldniecības restaurācijā”. Dalība – bez maksas. Norises vieta – Kuldīgas Restaurācijas centrs, Baznīcas iela 30, Kuldīga.
 • 16.00 TTMS “Kuldīgas palete” 50 gadu jubilejas izstādes atklāšana. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada iela 6, Kuldīga.
 • 19.00 Raimonda Paula un Daumanta Kalniņa koncerts “Satikšanās dailē”. Biļetes KKC kasē un www.bilesuparadize.lv. Ieeja – 15, 18, 20 EUR. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrs, Raiņa iela 21, Kuldīga.

Svētdien, 15. septembrī

 • 12.00 radošā darbnīca “Ģimeņu padarīšana”, tēma “Restaurācija” – atmiņas spēle, orientēšanās spēle pa muzeju, zīmējumu veidošana uz interaktīvā ekrāna un citas radošas aktivitātes. Dalība – bez maksas. Norises vieta – Kuldīgas novada muzejs, Pils iela 5, Kuldīga.
 • 12.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros iespēja piedalīties diskusijā un padomāt par kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu un korektu restaurāciju. Dalība – bez maksas. Norises vieta – Kuldīgas Restaurācijas centrs, Baznīcas iela 30, Kuldīga.
 • 16.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros restaurators Jānis Mertens aicina uz lekciju “Tipiskākās kļūdas un to novēršana koka būvgaldniecības restaurācijā”. Dalība – bez maksas. Norises vieta – Kuldīgas Restaurācijas centrs, Baznīcas iela 30, Kuldīga.

Plānoto notikumu kalendārs

Kuldīgas novada muzeja plānoto notikumu kalendārs

< SKATĪT AKTUALITĀTES