PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 13. LĪDZ 19. MAIJAM

kalendars
Foto: http://adictamente.blogspot.com

Pirmdien, 13. maijā

 • 10.30 “Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 14.00 Biedrība “Latvijas Mazpulki” Erasmus+ Strukturētā dialoga: Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekta “Uzdrīksties iesaistīties!” ietvaros ar novada deputātiem, izglītības pārvaldes, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra speciālistiem. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Otrdien, 14. maijā

 • 8.00 Kuldīgas novada Domes pārstāvji dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Dobeles kultūras namu un Dobeles pilsētas Mūzikas skolu.
 • 11.00 Senioru skolas ekskursija uz kokapstrādes uzņēmumu SIA “Stiga RM”, senioru dienas centru, sakārtoto ceļu un apstrādāto ielu apskate, pastaigu takas apskate, ekskursija Kuldīgas restaurācijas centrā un Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā. Noslēgumā saruna ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu Kuldīgas novada Domē.

Trešdien, 15. maijā

 • 11.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu dziesmu un deju svētki “Ieskandinām vasaru”. Norises vieta – tikšanās 10.30 pie veikala “Zelta apelsīns”, lai dotos gājienā kopā ar bērniem pa Liepājas ielu uz estrādi.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Ceturtdien, 16. maijā

 • 11.00 Senioru skolas ekskursija uz kokapstrādes uzņēmumu SIA “Stiga RM”, senioru dienas centru, sakārtoto ceļu un apstrādāto ielu apskate, pastaigu takas apskate, ekskursija Kuldīgas restaurācijas centrā un Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā. Noslēgumā saruna ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu Kuldīgas novada Domē.
 • 12.00 līdz 15.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 12.00 UNESCO pilsētas spēle skolu jauniešiem “Kuldīgas vecpilsēta kā Kurzemes hercogistes pirmā galvaspilsēta, un labākā saglabājusies liecība par šo vēstures periodu mūsdienās”. Norises vieta – Pilsētas dārzs, Kuldīga.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Sociāli, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zāle, Baznīcas iela 1, Kuldīga.

Piektdien, 17. maijā

 • Atvērto durvju diena Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Norises vieta – Jelgavas iela 58, Kuldīga.
 • 8.30 Latvijas Pašvaldību savienības 30. kongress. Piedalās: Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, deputāte Inese Astaševska un Kristīna Ansone. Norises vieta – Melngalvju nams, Rātslaukums 7, Rīga.
 • 11.00 Darba birža šuvējam, galdnieka palīgam, sociālo tīklu uzturētājam, mārketinga un komunikāciju speciālistam, tehniskajam cilvēkam pakalpojumu nodrošināšanā. Norises vieta – Kuldīgas Biznesa inkubators, Skolas iela 1, Kuldīga.
 • 11.15 Kuldīgas novada Domes izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga piedalās Lūgšanu brokastu Latvijas koordinatoru seminārā. Norises vieta – Annas koku skola, Gaitiņi, Klīves, Babītes novads.

Sestdien, 18. maijā

 • Muzeju nakts Kuldīgas novadā (pasākumu programma pielikumā).
 • 11.00 J. Baukša piemiņas kausa izcīņa riteņbraukšanā grupa braucienā. Norises vieta – starts un finišs Priedainē.
 • Turlavas pamatskolas 90 gadu jubilejas salidojums:
  • 16.00 svētbrīdis Lipaiķu baznīcā,
  • 16.30 dalībnieku reģistrācija skolā,
  • 18.30 pasākuma svinīgā daļa Turlavas kultūras namā,
  • 21.00 saviesīgā daļa skolā.
 • 22.00 5. mākslas kaleidoskops “Uguns (un) Nakts”. Norises vieta – 1905. gada parks. Ieeja – brīva.

Svētdien, 19. maijā

 • 10.30 J. Baukša piemiņas kausa izcīņa riteņbraukšanā kritēriju braucienā. Norises vieta – starts un finišs Pilsētas laukumā.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

MUZEJU NAKTS PASĀKUMI

UNESCO PILSĒTAS SPĒLE JAUNIEŠIEM

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS

< SKATĪT AKTUALITĀTES