PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS no 20. līdz 26. janvārim

Pirmdiena, 20. janvāris

 • 10.30 „Kurzemes Radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 17.00 Barikāžu atceres dienas pasākums. Norises vieta – Pilsētas dārzs.

Otrdiena, 21. janvāris

 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 12.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa viesosies Kuldīgas Centra vidusskolā uz ikgadējo pašvaldību vadītāju pieņemšanu pie direktores, Brigitas Freijas.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Sociālo lietu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdiena, 22. janvāris

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, projektu speciāliste Sintija Vītoliņa un vides speciāliste Daces Jansone tiekas ar potenciālo grāmatas „KULDĪGA. DABA UN PILSĒTVIDE” galveno redaktori profesoriAiju Mellumu. Norises vieta – Latvijas Pašvaldību savienībā, Mazajā Pils ielā 1, Rīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada mājražotāju tikšanās par kooperatīva izveidi un iestāšanās iespējām, paveiktais un nākotnes plāni.Norises vieta – Mārtiņzālē, Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdiena, 23. janvāris

 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 19.00 Edgars Lipors monoizrādē „Kravīrs”. Ieeja – EUR 3,56 (Ls 2,50). Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.

Piektdiena, 24. janvāris

 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” informatīvais seminārs. Norises vieta – 2. stāva zālē, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa dosies uz sanāksmi ar Vadošās iestādes vadītāju un Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieku Armandu Eberharduun Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktoru Edgaru Šadri, lai pārrunātu 2014. gada 15. janvārī nosūtīto vēstuli „Par Partnerības līgumu Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020.gada plānošanas periodam un darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.versiju”. Norises vieta– Latvijas Pašvaldību savienības ēkas 4. stāva zālē, Mazajā Pils ielā 1, Rīgā.
 • 12.30 „Radio SWH” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 15.00 Kuldīgas novada pašvaldībasAizbildņu pateicības pasākums. Norises vieta –Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.

Sestdiena, 25. janvāris

 • No 13.00 līdz 15.30 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielajā zāle, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 17.30 Tautas deju kolektīvu koncerts „LECAM PA JAUNAM, LECAM PA VECAM”. Ieeja – bez maksas.Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES