PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 15. LĪDZ 24. JŪNIJAM

Foto: http://adictamente.blogspot.com

No 1. jūnijasākasKuldīgas novada pašvaldības finansētās darba prakses 16 un 17 gadus veciem jauniešiem pie novada uzņēmējiem.

No 1. jūnija sākās Kuldīgas novada pašvaldības finansētās nometnes jauniešiem.

15. jūnijs – 12. jūlijs Starptautiskais Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības studentu plenērs Kuldīgā.

Pirmdien, 15. jūnijā

 • 10.30 „Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.

Otrdien, 16. jūnijā

 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 16.00 Kuldīgas novada Domes Sporta komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 17. jūnijā

No 17. līdz 24. jūnijam Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Ingas Bērziņa dodas komandējumā uz Eiropas Savienības Reģionu komitejas Dabas resursu komisijas 4. sanāksmi un konferenci par inovāciju un modernizāciju lauku ekonomikā un Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietukomisijas izbraukuma sanāksmi Polijā.

 • 13.00 Kuldīgas, Cēsu, Liepājas pašvaldību sadarbību brauciens uz Cēsīm radošo iniciatīvu jomā.
 • 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektori dodas uz sanāksmi par jauno nozares likumdošanu. Norises vieta – Ekonomikas ministrija, Brīvības iela 55, Rīga.
 • 14.00 Kurzemes Biznesa inkubators sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību rīko izglītojošu pasākumu par tēmu „No idejas līdz biznesam”. Norises vieta – Kuldīgas attīstības aģentūras telpās, Pilsētas laukums3, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 18. jūnijā

 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēdē. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Finanšu komitejas sēdē. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 19. jūnijā

 • 12.30 „Radio SWH” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • No 15.30 līdz 19.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 16.00 Baltijas valstu jauno mākslinieku laikmetīgās mākslas izstādes „Balta lapa” atklāšana. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada iela 6, Kuldīga.
 • 23.30Brīvdabas kino „Goldingen Knight Cinema” „Senču stāsti”, režisors Paul Wolffram  (2011).

Sestdien, 20. jūnijā

 • No 11.00 līdz 16.00 Tautas mākslas svētki – Ielīgošana. Pilsētas dārzā – zāļu tirgus, koncerti; 1905. gada parkā – lietišķās mākslas izstāde, foto izstāde un Kuldīgas novada amatierteātra izrādes.
 • 19.00 Tautas māksla svētki – Svētku lielkoncerts, piedalās Kuldīgas novada deju kolektīvi, kori, vokālie ansambļi un viesi. Norises vieta – Kuldīgas pilsētas estrādē, Pētera ielā 5, Kuldīgā.
 • 23.30 Brīvdabas kino „Goldingen Knight Cinema” „Satiec savu meistaru!” tradicionālās prasmes uz lielā ekrāna (2014 - 2015).

Svētdien, 21. jūnijā

 • 10.00 Emīla tirgus Ēdoles pils pagalmos ar 17 sieriem un vēžiem.
 • 12.00 Den Marino fotoizstādes un meistarklases „Arhitektūra un telpas” atklāšana. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada iela 6, Kuldīga.
 • 14.00 „Čempionu kauss” riteņbraukšanā. Norises vieta – Pilsēta slaukums, Kuldīga.

Pirmdien, 22. jūnijā

 • 10.30 „Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 19.00 Izrāde R.Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”, piedalās Dailes, Nacionālā un Valmieras teātra aktieri.Ieeja: EUR 5, 7, 10, 12. Norises vieta – Kuldīgas pilsētas estrādē, Pētera ielā, Kuldīgā.

Otrdien, 23. jūnijā

 • 23.00 Līgo vakars Pilsētas dārzā. Pirmos jāņabērnus ar līgotnēm, pīrāgiem, sieru un alu Pilsētās dārzā sagaidīs Jāņa tēvs un Jāņa māte. Saulgriežu rituāli, dziesmas un dejas. Līdz rīta gaismai kājas izlocīt palīdzēs grupa „Fokši”. Ieeja brīva. Norises vieta – Pilsētas dārzā, Pils ielā, Kuldīgā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES