Noskaidroti skaistākie Kuldīgas dārzi un sakoptākās teritorijas 2016. gadā

Foto: Ieva Benefelde

Sestdien, 1. oktobrī, Hercoga Jēkaba gadatirgū tika sumināti skaistāko Kuldīgas dārzu un sakoptāko teritoriju īpašnieki. Ikgadējais konkurss „Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2016” norisinājās no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Nominācijā “Ģimeņu māju teritorijas Kuldīgas pilsētā” 1. vietu ieguva Lagzdiņu ģimenes īpašums Egļu ielā 4. 2. vietu konkursa komisija piešķīra diviem īpašumiem – Amoliņu ģimenes īpašumam Jelgavas ielā 15 un Koveļu ģimenes dārzam Ievu alejā 45. Savukārt 3. vietā ierindojās Tontegutu ģimenes īpašums Mucenieku ielā 27.

Nominācijā “Daudzdzīvokļu māju teritorijas Kuldīgas pilsētā” žūrija, piešķirot 1. vietu, atzinīgi novērtēja Gaismas ielas 11. nama dzīvokļu īpašnieku rūpes par savas mājas un tās apkārtnes estētisko noformējumu. 2. vietu ieguva māja Baznīcas ielā 7, kur apstādījumus kopj Biruta Krastiņa, bet 3. vietā ierindojās īpašums Kaļķu ielā 7.

Savukārt starp uzņēmumiem un ražošanas teritorijām par labāko šogad atzina viesnīcas un restorāna “Jēkaba sēta” teritoriju Liepājas ielā 36. 2. vietu konkursa komisija piešķīra SIA “Atis Auto” Tehnikas ielā 10, bet 3. vieta piešķirta restorānam “Bangert’s” Pils ielā 1.

Visbeidzot, starp Kuldīgas gaisa dārziem visaugstāk konkursa komisija novērtēja veikala “Laura” gaisa dārzu Liepājas ielā 22A. 2. vieta piešķirta spēļu zālei-bāram “Klondaika” Liepājas ielā 34, bet 3. vieta – Dadzīšu ģimenes aprūpētajam gaisa dārzam Piltenes ielā 11.

Konkursa mērķis bija sekmēt pilsētvides sakopšanu, veicināt kārtību individuālo un pašvaldības māju, iestāžu, sabiedrību, organizāciju, uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās, kā arī radīt interesi Kuldīgas pilsētas iedzīvotājos un motivēt piedalīties pilsētas sakopšanā. Konkursā varēja piedalīties Kuldīgas pilsētā atrodošies īpašumi un to īpašnieki, kas izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Konkursā vērtēja galvenokārt izveidotāja izdomu, nevis finansiālo ieguldījumu dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā. Komisija vērtēja tīrību un kārtību īpašumā un tam pieguļošajā teritorijā, iebraucamo ceļu jeb priekšdārzu, teritorijas zonējumu, telpisko plānojumu, tā atbilstību funkcijai, augu stādījumus, to kompozīciju, ekoloģisko saderību, augu veselīgumu, ceļu, arhitektūras mazo formu kvalitāti, sakoptību, žogu izskatu, pārsteigumu jeb dārza savdabīgumu, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības.

Nominācijās “Skaistākais Kuldīgas dārzs”, “Sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms” un “Sakoptākais uzņēmums Kuldīgas pilsētā” 1.vietas īpašnieki saņēma atzinības zīmi un naudas balvu 150 EUR, 2. vietas īpašnieki – atzinības rakstu un naudas balvu 100 EUR, bet 3. vieta – atzinības rakstu un naudas balvu 75 EUR. Savukārt nominācijā “Skaistākais gaisa dārzs” uzvarētājiem piešķīra naudas balvas un atzinības rakstus: 1. vieta – 75 EUR; 2. vieta – 50 EUR; 3. vieta – 30 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav