Kabilē realizēs projektu „Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents”

Biedrība „Kopā Kabilei” kļuvusi par partneri projektā „Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents”, ko realizē biedrība „Māmiņu klubs „Pogas””.

Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā pakalpojuma veidu - „Ģimeņu asistents” Saldus novadā, Skrundas novadā un Kuldīgas novada Kabiles pagastā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu socializēšanās un tā vērtējama kā disfunkcionāla ar zemu sociālo prasmju līmeni.

Projektā ir divas mērķa grupas:

 • Pirmā mērķa grupa ir 37 brīvprātīgie, kas ir gatavi apgūt pamatzināšanas un kļūt par ģimenes asistentiem;
 • Otra mērķa grupa ir 67 ģimenes, kurās kopā aug 151 bērns.

Projekta īstenošanas vieta ir Saldus, Skrundas un Kuldīgas novados.

Projektā paredzētās aktivitātes:

 • Pētījums „Par sociālā riska ģimeņu un asistentu sadarbības formām, iespējām un vajadzībām vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai”;
 • programmas „Ģimeņu asistentu” apmācība izstrāde;
 • asistentu atlase un iesaistīšana apmācībās;
 • ģimeņu asistentu apmācība;
 • ģimeņu asistentu brīvprātīgo darbs;
 • dienas nometnes;
 • konsultācijas - semināri ģimeņu asistentiem;
 • individuālās konsultācijas ģimeņu asistentiem;
 • projekta administrēšana;
 • publicitātes pasākumi.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projekts ilgs no 2013. gada novembrim līdz 2015. gada oktobrim. Projekta kopējais finansējums Ls 38 444,47, programma līdzfinansē Ls 34 600,02, līdzfinansējumu nodrošinās Saldus un Skrundas novada domes.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ina Behmane tālr. 29462913.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav