Pēc restaurācijas svinīgi atklās Kuldīgas Veco rātsnamu

Publicitātes foto

Ceturtdien, 31. martā, plkst. 15:00 Kuldīgā pēc restaurācijas svinīgi atklās Kuldīgas Veco rātsnamu. Kuldīgas Vecais rātsnams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un nozīmīga Kuldīgas vecpilsētas kultūras mantojuma daļa.

Kuldīgas Veco rātsnamu bija nepieciešams restaurēt, jo ēka bija sliktā tehniskā stāvoklī. Vecais rātsnams ir nozīmīgs gan kā pilsētbūvniecības paraugs, gan kā tradicionālo kultūras vērtību radīšanas vieta, jo tajā darbojas Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs, Tautas lietišķās mākslas studijas „Varavīksne” un „Ķocis”, kā arī radošā fotostudija.

Pēc pašvaldības pasūtījuma ēkas tehnisko projektu izstrādāja SIA „Wonderfull”, bet ēkas restaurāciju atbilstoši iepirkumam veica SIA „Ostas celtnieks”. Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIA „Ostas celtnieks” valdes priekšsēdētājs Konstantīns Bursakovskis līgumu par restaurācijas darbu veikšanu Kuldīgas Vecajā rātsnamā parakstīja 2015. gada 3. februārī. Būvdarbi ilga gadu.

Atjaunošanas darbi bija paredzēti ne tikai kā ēkas saglabāšanas pasākums, bet arī kā sabiedrības izglītošana. Tieši šī iemesla dēļ, lai apmeklētājiem būtu iespējams iepazīt tradicionālu 19. gadsimta sākuma koka ēku būvniecības tradīciju, tika atjaunots vēsturiskais telpu plānojums un anfilāde abos ēkas stāvos, atjaunots viens no diviem vēsturiskajiem manteļskursteņiem, atsegtas laikmetam raksturīgās būvkonstrukcijas, būvdetaļas un sienu gleznojumi.

Tāpat ēkas restaurācijas gaitā atjaunoja nozīmīgākās telpas, piemēram, maģistrāta zāli, kur izlēma pilsētas svarīgākos jautājumus, atsedza koka siju griestus, saglabāja vēsturiskās un pēc 1973. gada projekta izgatavotās detaļas, kas bija labā tehniskā stāvoklī. Balstoties uz arhitektoniski māksliniecisko izpēti, vēsturiskajā atrašanās vietā atgriezušās kāpnes, kā arī likvidētas padomju laikā ierīkotās plašās kāpņu telpas, tādējādi paplašinot izmantojamo telpu platību amatnieku darbnīcu vajadzībām. Ņemot vērā nepieciešamību paplašināt amatnieku darbnīcas un nodrošināt tajās pietiekošu gaismu, 2. stāva pažobelēs atsegtas un jumtā uz Alekšupītes pusi izveidotas Kuldīgai raksturīgās, jau esošajām analogas logu izbūves. Veikta arī vecā rātsnama fasādes restaurācija. Darbos izmantotas tradicionālās metodes un materiāli.

Vienlaikus ar restaurēto ēku Vecajā rātsnamā atklās Kuldīgas Kultūras centra tautas lietišķās mākslas studiju „Varavīksne” 50 gadu jubilejas un „Ķocis” 45 gadu jubilejas izstādes. Abu studiju mājvieta ir Vecais rātsnams. Līdz ar tautas daiļamata meistariem – audējiem un pinējiem, kuri darbojas lietišķās mākslas studijās, restaurētajās telpās atgriezīsies arī radošā fotostudija „Divas upes”. Nedaudz vēlāk – vasarā – Vecajā rātsnamā atgriezīsies Kuldīgas Aktīvās atpūtas centrs.

Vecā rātsnama restaurācijas pieteikumu (precīzs projekta nosaukums „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana”) pašvaldība bija iesniegusi Kultūras ministrijas rīkotajā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana”. Projektam pieejamais EEZ līdzfinansējums bija EUR 250 000, savukārt pārējās izmaksas pēc izsludinātā būvniecības darbu iepirkuma sedza Kuldīgas novada pašvaldība.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav