Aicina sakopt Ventas rumbas apkārtni

Foto: Eduards Dambergs

Arī šogad 11. jūnijā plkst. 11.00 Kuldīgas novada Dome aicina iedzīvotājus uz Ventas sakopšanas talku.

Tikšanās paredzēta pie kafejnīcas „Pīlādzītis”. Līdzi jāņem gumijas zābaki un grābekļi augu izcelšanai krastā.

Ventas sakopšanas talkas tiek organizētas jau vairākus gadus. Tajās bez Kuldīgas novada Domes darbiniekiem un pilsētas iedzīvotājiem, dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, piedalās arī vides institūciju darbinieki no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās pārvaldes un Dabas aizsardzības pārvaldes.

Talkās uz sanešu veidotajām saliņām starp veco tiltu un Ventas rumbu tiks izpļauti ūdensaugi. Šādas saliņas veidojas, jo lejpus Ventas rumbas upes labajā krastā straumes ātrums samazinās un tur strauji uzkrājas saneši no upes augštecē esošajām lauksaimniecības zemēm un no mežu izcirtumiem, iznīcinot ūdens platību, ko migrējošās zivis izmanto atpūtai pirms vairākkārtīgiem Ventas rumbas pārvarēšanas mēģinājumiem. Upei aizaugot ar virsūdens augāju, arī ūdenskritums kļūst grūti pamanāms.

Ventas rumba ir platākais ūdenskritums Eiropā. Tas ir 249 metrus plats, bet palu laikā paplašinās līdz pat 270 metriem.  Upe ir nozīmīga arī te nārstojošajām lašveidīgajām zivīm un vimbām. Tikai Ventas rumbā var izbaudīt tik masveidīgus lidojošo vimbu akrobātiskos priekšnesumus un piedalīties „Lidojošo zivju svētkos”.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav