Kuldīgas novada Dome apmaksās apkuri telpās Liepājas ielā 14, kuras izmanto ar sociālo jomu saistītas biedrības

Ceturtdien, 26. martā, notika Kuldīgas novada Domes sēde, kurā dome nolēma piešķirt finansējumu 3600 EUR apmērā telpu Kuldīgā, Liepājas ielā 14 apkures izdevumu apmaksai.

Telpas savai darbībai un ar sociālo jomu saistītu pasākumu rīkošanai izmanto vairākas ar sociālo jomu saistītās biedrības, kuru mērķis ir sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu un iesaistīt personas dažādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā – “Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība „Rumbiņa””, Kuldīgas novada represēto apvienība, Kuldīgas Diabēta biedrība, Liepājas Neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļa un Sociālā dienesta atbalsta grupa “Kopā būt”.

 Biedrības aktīvi iesaistās sociālo jautājumu risināšanā, sniedz atbalstu sociāli mazaizsargātām personām, palīdz tām integrēties sabiedrībā, veic dažādas citas sabiedrībai noderīgas funkcijas.

Finansējums paredzēts Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2015. gada budžetā. Sociālais dienests segs apkures izdevumus atbilstoši faktiskajam patēriņam un rēķinam par apkuri. Piešķirtā summa atbilst 2014. gadā izlietotajam finansējumam.

 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav