Kuldīgas novada dome piešķir līdzekļus invalīdu biedrībai “TU VARI”

Ceturtdien, 26. martā, Kuldīgas novada Domes sēdē pieņemts lēmums par līdzekļu piešķiršanu invalīdu biedrībai “TU VARI” transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumiem.

Dome nolēma piešķirt līdzekļus mikroautobusa tehniskajai apskatei, transporta nodevai, apdrošināšanai, apkopei un degvielas iegādei EUR 600,00 apmērā. Finansējumu pēc faktiskā patēriņa un saskaņā ar rēķiniem par izdevumiem Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” pārskaitīs invalīdu biedrībai „TU VARI”.

Invalīdu biedrība „TU VARI” bija izteikusi lūgumu piešķirt finansējumu, lai uzturētu transportlīdzekli, kas pielāgots personām ar speciālām vajadzībām (ar pacēlāju aprīkots mikroautobuss), kuru var izmantot gan biedrības biedri, gan citu biedrību biedri un personas, kurām nepieciešams transports ar speciālu aprīkojumu. Transportlīdzeklis tiek izmantots, lai personas pārvadātu uz apmācībām, sporta pasākumiem, pie ārsta.

Kuldīgas novadā darbojošos ar sociālo jomu saistīto biedrību, tai skaitā Invalīdu biedrības „TU VARI”, mērķis ir sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu, iesaistīt personas dažādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā. Biedrības aktīvi iesaistās sociālo jautājumu risināšanā, sniedz atbalstu sociāli mazaizsargātām personām, palīdz tām integrēties sabiedrībā, veic dažādas citas sabiedrībai noderīgas funkcijas. Biedrības aktīvi darbojas katra savā jomā, taču atsevišķos gadījumos biedrības manta tiek izmantota arī citu biedrību vajadzībām. Arī Invalīdu biedrības „TU VARI” transportlīdzeklis tiek izmantots citu personu vajadzībām.

Bez finansējuma transportlīdzekļa uzturēšanai biedrība šogad saņēmusi arī 850 EUR biedrības darbības nodrošināšanai.

Pašvaldība invalīdu biedrību atbalsta katru gadu. Pērn pašvaldība papildus piešķirtajiem līdzekļiem biedrības darbības nodrošināšanai un transportlīdzekļa uzturēšanai apmaksāja arī biedrībai piederošā mikroautobusa remontu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav