Slēgts Kuldīgas kultūras centra stāvlaukums

Foto: Signeta Reimane

Aktīvi norit būvdarbi Kuldīgas kultūras centra skvērā  – no šodienas tas pilnībā slēgts satiksmei.

Būvdarbi uzsākti posmā no tilta līdz Jelgavas ielai. Paralēli šobrīd tiek veikti darbi skvērā un Raiņa ielas stāvlaukumā, tāpēc uz laiku tas auto novietošanai ir slēgts.

Projektā „Alekšupītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā, 2. kārtas 1 daļas” paredzēts pārbūvēt Raiņa ielas daļu un skvēru, Alekšupītes tiltu, kā arī daļu no teritorijas pie Kuldīgas kultūras centra un Alekšupītei pieguļošās teritorijas – upes krastmalas Raiņa ielā 21. Raiņa ielā auto stāvlaukumu paredzēts rekonstruēt, izveidojot 29 stāvvietas, savukārt Leona Paegles ielas malā – 9 stāvvietas, no kurām divas paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Līgums noslēgts 11. februārī ar SIA „Ostas Celtnieks”. Projekta darbības laiks paredzēts 6 mēneši. Plānotās izmaksas ir EUR 535 286,92, neskaitot PVN.

Iedzīvotāji aicināti būt saprotoši un rekonstrukcijas laikā izvēlēties alternatīvu stāvvietu auto novietošanai – Dzirnavu ielā, Mucenieku ielā, 1905. gada ielā, Tirgus un Torņa ielā, kā arī citur.

Kuldīgas kultūras centra darbība netiks traucēta.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Lasītājs

    Būtu interesanti zināt, kas ir raksta autors, jo tik daudz kļūdu tik īsā un vienkāršā tekstā sen nav redzēts! :)

    16.04.2015 9:09:47