Kuldīgas muzejs un Alekšupītes promenāde gūst panākumus konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva”

Foto: Eduards Dambergs

Divi Kuldīgā īstenoti projekti – Kuldīgas novada muzeja restaurācija un Alekšupītes promenādes izveide – guvuši panākumus konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva”. Kuldīgas novada muzejs ieguva 2.vietu nominācijā “Restaurācija”, savukārt Alekšupītes promenādes izveides un saistīto ielu rekonstrukcijas 1. kārta – 3.vietu nominācijā “Publiskā ārtelpa”.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ir iepriecināta par Kuldīgas objektu iegūto atzinību: “Esam gandarīti saņemt šīs balvas, jūtamies novērtēti. Balva ir apliecinājums kvalitatīvajiem projektiem, tāpēc īpašs paldies būvniekiem un projektētājiem!”

Kuldīgas novada muzeja restaurācija noslēdzās 2014. gada vasarā. Projekta „Vēsturiskās Bangerta villas restaurācija jaunu un inovatīvu muzeja pakalpojumu izveidei” ietvaros notika muzeja ēkas interjera restaurācija, iekārtojot muzejā ekspozīciju „Bangerta dzīvoklis”, kas atspoguļo 20. gs. sākuma dzīvokļa iekārtojumu. Projekta mērķis bija atjaunot vēsturisko Bangerta villu (tagadējo Kuldīgas novada muzeju), saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību un izveidojot to par vēstures, pētniecības, mākslas, restaurācijas centru.

Muzeja ēkā saskaņā ar vēsturisko izpēti tika atjaunotas tapetes, kā arī sienu, griestu un grīdas vēsturiskais krāsojums, restaurētas durvis, kāpnes un izgatavoti trūkstošie elementi, veikta krāšņu restaurācija un inženierkomunikāciju rekonstrukcija.

Muzeja būvprojektu izstrādāja arhitektu birojs SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, arhitekte Liesma Markova. Galvenais būvuzņēmējs bija SIA „RERE 04”, būvuzraudzību veica SIA „Būves un būvsistēmas”.

Savukārt projekts „Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1. kārta” ir viens no vērienīgākajiem Kuldīgas vecpilsētas ielu telpas rekonstrukcijas projektiem.

Projekta ietvaros veikta Baznīcas ielas (t.sk. vēsturiskā rātslaukuma), Tirgus ielas un daļēja Policijas, Kalna un Pasta ielas rekonstrukcija, esošo ietvju un ielu seguma nomaiņa, uzstādīti pilsētai raksturīgie apgaismes ķermeņi, ierīkots autostāvlaukums un stāvvietas, izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma, rekonstruēti sadzīves ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, divi tilti pār Alekšupīti, kā arī sakārtota teritorija, ierīkoti zālieni un apstādījumi, uzstādītas atkritumu urnas u.c. labiekārtojuma elementi, ierīkoti nepieciešamie pievedceliņi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu minētās teritorijas ekspluatāciju tūrisma vajadzībām.

Tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību būvdarbu laikā veica SIA „Inženierbūve”, SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” u.c. partneri. Būvdarbus veica SIA „Ostas celtnieks” (ģenerāluzņēmējs), kā arī SIA „AVA”, SIA „CVS”, SIA „Tilts” u.c., savukārt būvuzraudzību nodrošināja a/s „Ceļu inženieri”.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav